Kaupunkiyhteisön yhteinen meluilmoitus 13.–29.5.2022

Maisemakuva Tampereen keskustasta

Tampereen kaupungin tapahtumapalvelut hakee Tampereen kaupunkialueella sijaitseville yrityksille taustamusiikin ja screenien äänentoisto-oikeutta kello 24:ään asti 13.5.–29.5.2022 väliseksi ajaksi. Tapahtumapalvelut laatii yritysten puolesta yhteisen meluilmoituksen. Kyseessä on mekaanisen musiikin soittaminen taustamusiikkitasolla tai screenin äänentoiston päällä pitäminen yrityksen hallinnoimassa ulkotilassa. Yhteisella meluilmoituksella pyritään osaltaan helpottamaan yritysten toimintaa.

2022 Jääkiekon MM-kilpailut järjestetään 13.–29.5.2022 Tampereella ja Helsingissä. Tapahtuman aikana Tampereella järjestetään monenlaista oheisohjelmaa. Ohjelmaa järjestävien toimijoiden pyydetään huomioimaan, että mikäli äänentoistoa aiotaan käyttää terasseilla, teltoissa tai muilla ulkoalueilla kello 22.00 jälkeen, on siitä tehtävä meluilmoitus Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.

Pyydämme huomioimaan, että taustamusiikki tai screenin äänentoisto ei saa häiritä lähialueen asukkaita eikä muita toimijoita. Meluilmoitukseen osallistuvat tahot sitoutuvat siitä annettavaan melupäätökseen. Pyydämme myös huomioimaan, että Tampereen kaupungin tapahtumapalveluiden meluilmoitus ei pidä sisällään screenillä näytettävän sisällön näyttöoikeuksia tai taustamusiikin Teoston ja Gramexin musiikinkäyttölupaa.

Mikäli yritykselläsi on suunnitteilla äänentoistoa vaativaa mekaanista taustamusiikkia tai screenin käyttöä ja olette halukkaita osallistumaan yhteisilmoitukseen, tulee yrityksen tiedot ilmoittaa alla olevalla lomakkeella viimeistään sunnuntaihin 8.5.2022 mennessä.

Yhteismeluilmoitus ajalle 13.–29.5.2022

Lisätietoja

Tapahtumatuottaja
Matilda Salminen
puhelin 040 586 6453
sähköposti Matilda.Salminen@tampere.fi